Gene Kurul İlan ve Davetiye
3 Mart 2023
Yıkım ve Moloz Nakli İşi İlanı
8 Şubat 2024

Genel Kurul Çağrı İlanı

İLAN VE DAVETİYE
S.S. NAZİLLİ SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİNDEN

Kooperatifimizin 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 17/12/2023 Pazar günü saat 10:00’da Yeni Sanayi Mah. 505 Sokak No:30 Sosyal Tesis Binası Kışlık Düğün Salonu – Nazilli adresinde yapılacaktır. Kayıt işlemleri 08:30 ile 10:00 saatleri arasında yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 2. Toplantı Yeni Sanayi Mah. 505 Sokak No:30 Sosyal Tesis Binası Kışlık Düğün Salonu – Nazilli adresinde aynı gündemle 25/12/2023 Pazartesi günü saat 18:30’da yapılacaktır. (2. Toplantı için kayıt işlemleri 17:00 ile 18:30 saatleri arasında yapılacaktır.)

Toplantıya teşriflerinizi, katılamayacak olursanız, kendinizi EK’ te gönderilen vekaletname ile bir kooperatif ortağına veya birinci derecede bir akrabanıza (eş-çocuk-anne ve baba ile eşinizin anne ve babası) vekil tayin ederek temsil ettirmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla. 13/11/2023                            

GÜNDEM:

1 -) Yoklama ve açılış.

2 -) Toplantı Başkanlığının oluşturulması, (1 Başkan, 2 Sekreter Üye, 2 Oy Toplayıcı) ve Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Tutanağına imza yetkisi verilmesi.

3 -) Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması.

4 -) Sanayi Sitemizin çözüm bekleyen konuları hakkında bilgilendirme yapılması,

5 -) 02/04/2011 tarihli olağan genel kurul toplantısı kararına istinaden arsa takası ile ilgili Nazilli Belediyesi ile imzalanan protokollerin Genel Kurulda görüşülmesi, karara bağlanması, tüm işlemler için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6 -) Gelir-gider farkının ortaklara dağıtılması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, Gelir-gider farkının ödenebilmesi için ortakların devlet bankalarının birinde hesap açmasının görüşülmesi, tüm işlemler için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

7 -) Mülkiyeti kooperatifimize ait taşınmazlar üzerinde yapılması planlanan yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-devret modeli çerçevesinde de yaptırılabilmesinin görüşülmesi, sözleşme sürelerinin 20 yılı geçmemesi şartıyla yönetim kuruluna sözleşme yapma vs. işlemler için yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

8 -) Dilek, temenniler ve kapanış.

BİLGİLENDİRME

1-) Ortaklarımızın ve vekaleten toplantıya katılan temsilcilerin Genel Kurula geçerli bir kimlikle gelmesi gerekmektedir. (Nüfus Cüzdanı, ehliyet, resmi kurumca onaylanmış kimlik belgesi) Kimliksiz gelen ortakların kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

2-) Şirket olarak kayıtlı ortaklarımızın toplantıya gelirken imza sirkülerinin fotokopisini yanlarında bulundurmaları zorunludur.

3-) Vefat eden ortaklarımızın mirasçılarının ve bir hisseye birden fazla ortağın kayıtlı olduğu ortaklarımızın Genel Kurula katılabilmeleri için toplantı tarihinden önce kooperatifimize gelerek temsilci atama işlemi yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde Genel Kurula katılamazlar.

4-)  Genel kurula kendisi gelen ortak vekâlet ile temsil edilemez.

5-) Kooperatif Genel Kurulunda ortağın vekaletname ile temsil edilmesi halinde vekaletnamedeki imzanın sıhhatinden vekalet veren ve vekil olan müteselsilen sorumludur.

6-) Genel Kurula sadece ortaklarımız, mülki idari amirler ile görevliler katılabilecektir, misafir kabul edilmeyecektir.

7-) Genel Kurula katılan ortaklarımıza ve vekaleten toplantıya katılan temsilcilere kayıt işlemi esnasında verilen yaka kartlarının toplantı süresince muhafaza edilmesi gerekmektedir.